skip to Main Content

Fokus for teamets karrierer har været at forny og effektivisere processen omkring start og udvikling af virksomheder. Områder som oprettelse af nye finansielle produkter, der øger ressourcer til forretningsvækst og minimering af risiko for involverede parter, udvikling af effektive processer og kontroller til styring og finansiering af virksomheder, udnyttelse af skjulte resurcer i virksomheder, bistand til regeringer i udvikling og strømlining af programmer rettet mod SME  virksomheder, og lettelse af  ​​bureaukrati for eksisterende virksomheder, herunder lobbyvirksomhed, deltagelse i uddannelsesmæssige aspekter og fremme af nye forretningsmodeller.

Vores Team har været en del af omstrukturering, omorganisering og krisestyring, udvikling af nye ideer og virksomheder og med til at vækste eksisterende virksomheder. Vi har studeret de forskellige elementer og faser for værdi skabelse, produkter, tjenester og processer til erhvervslivet.

Konceptualisering af nye virksomheder, udarbejdelse og evaluering af forretningsplaner, udarbejdelse og evaluering af strategier, etablering af operationelle procedurer og overvågning af præstationer, strukturering og finansiering af tidlig fase, herunder indkøb og opnåelse af forskellige former for tilskud.

Stiftende partnere i flere succesfulde virksomheder og har besat ledende stillinger i både private og offentlige virksomheder.

Væsentlig erfaring inden for drift og ledelse, herunder markedsføring især inden for områder som teknologi, detailhandel, konsumer produkter, forlag og medier, tjenester, rene energiprojekter og produktion.

Meget dyb og bred erfaring indenfor finansiering; Seed, venture, mezzanine, investment banking, porteføljeforvaltning, handelsfinansiering, finansiering af fast ejendom, securitization, finansiel strukturering, derivater, støtte og vedligeholdelse af markeder. Strukturerede, syndikerede og forhandlede finansielle produkter og finanser med forskellige banker og institutioner til eller på vegne af erhvervskunder og har tjent i positioner i investment banking, private clients og private equity-områder i flere globale institutioner som Merrill Lynch og Morgan Stanley.

Væsentlige erfaringer internationalt fra projekter i USA, Europa, Afrika, Sydamerika og Mellemøsten.

Rådgivet institutionelle investorer samt private og offentligt ejede virksomheder inden for investeringer, projektfinansiering, fusioner og salg.

Har rådgivet flere regeringer og offentlige myndigheder i forbindelse med udenrigshandel, finansiering og især indenlandske investeringer, erhvervsliv og jobskabelse.

Vores team består ikke kun af vores lokale ansatte men også af specialister og eksperter rundt om verden som vi altid kan trække på når vi står med specifikke udfordringer hvor det er vigtigt med så dyb og up-to-date viden som muligt. Dette netværk er utroligt værdifuldt når forretningsmodelen skal analyseres og bestemmes, for adgang til kunder det er svære at komme igennem til, under sourcing af potentielle investorer og ikke mindst ved udarbejdelse af strategier. Den sidste lille detalje som konkurrenterne ikke har er meget ofte forskellen mellem om det lykkes eller ikke.

Kontakt os for en gratis uformel samtale

Back To Top