skip to Main Content

Som SMVer kan det være svært at få finansiering på plads på rimelige vilkår der ikke inkluderer salg af aktier til en værdi der ikke står i forhold til den reelle værdi, flytter majoriteten til investorerne, eller skaber forskellige aktieklasser med afvigende interesser.

Hvis man er nået til et hvis stadie kan man muligvis få en kredit i banken men den er dyr og kommer normalt med personlig kation eller sikkerhed i fast ejendom som typisk er ejernes hjem. Endvidere er næsten alle nuværende kreditter opsigelige fra bankens side, øjeblikkeligt, hvilket ikke er særlig betrykkende og svært at planlægge ud fra.

Har man mulighed for at få tilskud fra nogle af de offentlige programmer så som Innovations Fonden, Vækstfonden, EU-midler eller lignende kan finansieringen være svær at få på plads fordi der kræves 50% selvfinansiering i de fleste tilfælde.

Så man har nogle svære valg at træffe hvis man vil videre. Man kan glemme finansiering ude fra og lade firmaet vokse organisk – hvilket i nogle situationer kan være en god strategi men i mange industrier hvor udviklingen går stærkt simpelthen ikke virker hvis man vil konkurrere.

Man kan vælge at prøve at finde de rigtige investorer og accepterer at man bliver nød til at give en forholdsvis stor portion af firmaet væk i processen. Det kan være den helt rigtige løsning specielt hvis man får de rigtige strategiske investorer med. Men det kan også betyde at man taber kontrol og får modstridende interesser i firmaet og det kan blive dyrt på lang sigt.

Hvis man satser på et eller flere af de eksisterende tilskud eller finansieringsmuligheder der er fra det offentlige, er det nødvendigt at man har resurserne til at være med. Med det mener jeg at man har den tid og viden der skal til at søge midlerne og administrerer processen både før og efter man får støtten og de resurser der er krævet for overhovedet at komme i betragtning hvilket i de fleste tilfælde vil betyde 50% selvfinansiering og/eller sikkerhed i form af fast ejendom eller lignende. Ikke altid en mulighed medmindre man får investorer med.

Men der er et alternativ til status quo. Det handler ganske simpelt om at benytte forskellene på at rejse kapital på forskellige markeder. Hvor vi i Europa er 100% fokuseret på projektet, hvilket på sin vis er fornuftigt nok, så er der andre steder hvor ens egen og firmaets kredit profil er afgørende. Det betyder i realiteten at man kan rejse penge på rimelige vilkår uden at det kommer an på selve projektet. Derfor er der mulighed for at etablerer et investeringsselskab med det formål at finansierer ens projekt(er). Det koster omkring €20,000.00+ og tager 3-12 måneder men så kan man også få finansiering i størrelse ordenen kr.500.000,00-10.000.000,00.

En af fordelene er at man fra ens eget finansieringsselskab har fuld kontrol over hvilke vilkår man finansierer sit projekt på. Samtidig er investeringen man gør når man etablerer finansiering selskabet en investering man bygger en værdi som man kan sælge hvis man skulle ønske på et senere tidspunkt.

Umiddelbart kan det lyde kompliceret og der er da også en proces og nødvendig viden om hvordan markedet fungere der er nødvendig for at udnytte denne mulighed. Men det er her vi kommer ind vi kan levere løsningen turn-key til jer så I kan fokusere på jeres egentlige forretning.

Så hvis I har interesse i at vide mere om programmet er I velkommen til at kontakte os til en uformel snak om detaljerne og om det eventuelt giver mening for jer?

Back To Top